2020-07-05

4.8.23 är klar

DuoSTATION® MDM v4.8.23 innehåller nya funktioner, prestandaförbättringar och buggfixar. Här är de viktigaste av dem.

Integration med Azure

Nu går det att importera användarkonton från Azure AD. Det går att koppla DuoSTATION MDM till flera tenants och styra i vilken grupp användarna ska sparas.

Hur kommer man igång?

I dokumentet DuoSTATION MDM – Integration Azure AD finns instruktioner för hur man kopplar ihop DuoSTATION MDM med Azure AD.

”Import users” styr hur ofta import ska ske. Alla nya användare läggs i den grupp som väljs under ”Group settings”.

Hur fungerar det?

Importen sker så ofta som angivits i inställningarna (se ovan). Endast användarkonton av typen ”Member” importeras. Alla nya konto läggs i den grupp som angivits i inställningarna (se ovan).

Första gången genomförs en fullständig import. Därefter importeras endast förändringar. Om man kryssar i ”Reset last import date and status” (se ovan), kommer nästa import genomföras som en fullständig import.

För att undvika dubbletter av användare matchar vi användarkonton i följande ordning:

Data i AzureHantering i DuoSTATION MDM
idUnikt id i Azure som sparas per användare i MDM.
onPremisesDomainName
onPremisesSamAccountName
Om båda värdena finns, matchas de mot ”Account group” och ”Account name”.
mailOm värdet finns, matchas det mot användarens e-postadress.
userPrincipalNameMatchas mot ”Account name”.
userPrincipalNameMatchas mot användarens e-postadress.

Vad importeras?

Följande data importeras:

Data i AzureHantering i DuoSTATION MDM
idSparas som id för framtida identifiering.
displayNameSparas som ’Name’.
mailSparas som ’Email’.
mobilePhoneSparas som ’Phone number’.
companyNameSparas som ’Company’.
departmentSparas som ’Department’.
jobTitleSparas som ’Position’.
onPremisesDomainNameSparas som ’Account group’.
onPremisesSamAccountNameSparas som ’Account name’.
userPrincipalNameSparas som ’Account name’ om onPremisesSamAccountName saknar värde.
accountEnabledSparas som ’Account enabled’.