2020-09-26

4.8.24 är klar

DuoSTATION® MDM v4.8.24 innehåller nya funktioner, prestandaförbättringar och buggfixar. Här är de viktigaste av dem.

Android

Auto update policy

Nu går det att styra hur appar får uppdateras på Android-enheter som är kopplade till Managed Google Play (MGP).

Markera enheter i vyn Devices och använd Actions>Google Play>Set auto update policy for selected devices …:

Det går även att ställa in vilken policy som ska användas som default för enheter som ansluter till MGP. Det gör man i Settings>Google EMM Integration>markera enterprise>Edit enterprise…:

Vi har lagt till kolumnen Play updates i vyn Devices som visar vilken policy som enheterna har. Policyn visas också i Android-fliken i Device details.

Product set

Kolumnen Play apps har lagts till i vyn Devices för att visa vilka appar som finns tillgängliga i Play-appen på de Android-enheter som är anslutna till MGP. Denna policy visas också i Android-fliken i Device details.

Google Play Protect

Nu kan man tvinga att Google Play Protect är aktiverat via en ny restriktion:

Skicka ut appar på ett smartare sätt

Många av våra kunder sitter i miljöer med både äldre Android-enheter som inte kan använda MGP och nyare Android-enheter som är kopplade till MGP. Det gör att det blir extra arbete för att hantera installationer med App installation-konfigurationer.

Vi har nu löst det på ett smart sätt genom att lägga till ett extra val i App installation-konfigurationen:

Genom att kryssa i Use inhouse app for device that cannot use MGP använder systemet MGP för att installera appar på enheter som kan använda MGP och installerar motsvarande inhouse-app på de enheter som inte kan använda MGP.

För att det ska gå att kryssa i denna nya inställning måste appen finnas uppladdad i Apps som en inhouse-app.

Direct Boot Mode

Enheter med Android 7+ hamnar i direct boot mode när enheten slagits på och enheten har ännu inte blivit upplåst av användaren. Vi har nu förbättrat stödet att hantera enheten när den är i direct boot mode.

Blockera hemsidor

Flera kunder har uppmärksammat oss på att det inte längre fungerar att blockera hemsidor med Web filter-konfigurationen. Gäller apparna Chrome, Edge och Samsungs egna webbläsare. Detta är felrapporterat till Samsung som ännu inte kommit med en godtagbar lösning.

För apparna Chrome och Edge kan man istället blockera sajter genom att använda en App settings-konfiguration för respektive app:

Ange de sajter som ska blockeras i fältet ovan som en Json-array.

Android 10

För Android-enheter som INTE hanteras inom Android Enterprise (device owner) kommer fler och fler inställningar och funktioner som hanteras av MDM-systemet att sluta fungera för varje ny version av Android som Google släpper. Detta kallar dom device admin deprecation och här finns mer info:

https://developers.google.com/android/work/device-admin-deprecation

Därför är det viktigt att ni enrollar Android-enheter på rätt sätt:

Via Knox Mobile Enrollment för Samsung-enheter och man måste då använda en MDM-profil som är baserad på Android Enterprise (tidigare hette det Device Owner).

Via Zero Touch Enrollment för enheter som inte är tillverkade av Samsung.

Manuellt genom att ange afw#duostation som Google-konto när enheten är fabriksny eller fabriksåterställd.

Kontakta oss om ni är osäkra på hur ni ska göra.


iOS & iPadOS

Ny restriktion för App Clips

Vi har lagt till en ny restriktion för att hindra/tillåta användare att hantera App Clips som är nytt i iOS/iPadOS 14:

Valfria appar

Vi har lagt till en sökfunktion i listan av appar så att det bli enklare att hitta den app man vill installera eller avinstallera.

Förbättrad hantering av appar som installerats av användaren själv. Nu kan användaren välja att MDM-systemet ska ta över hanteringen.


Active Directory

Vid synkning från Active Directory tar vi numera med datumet då informationen om användaren importerades från Active Directory.

Tidpunkten kan visas i den nya kolumnen DS sync date i vyn Users och i User details.