2020-04-04

4.8.21 är klar

DuoSTATION® MDM v4.8.21 innehåller nya funktioner, prestandaförbättringar och buggfixar. Här är de viktigaste av dem.

Valfria appar

App installation-konfigurationer kan nu göras valfria för enheter med iOS, iPadOS och Android.

Med MDM-appen kan sedan användaren välja vilka av de valfria apparna som ska installeras på enheten. Så länge de är valfria kan även användaren välja att ta bort apparna från enheten.

I ’Device details’ och ’App details’ kan man se om en app installerats av användaren.

Aktivera notiser för iOS-enheter

För att få bättre användarupplevelser i MDM-appen medan appar installeras/avinstalleras, behöver man tillåta notifikationer för MDM-appen.

Det kan man lösa/påtvinga genom att skapa en ’App notification’-konfiguration för MDM-appen:

Använd com.duostation.mdm som identifier.

AirPrint

Vi har lagt till en ny konfiguration som heter ’Printer’. Med denna kan man skicka ut AirPrint-inställningar till iOS-enheter.

Det finns även nya restriktioner som berör AirPrint i konfigurationen ’Restrictions’.

Android

Fixat diverse buggar som bl.a. rör ’lost mode’ och aktivering av Knox-licenser för Samsung-enheter.

Åtgärdat problem som resulterade att serienummer och andra värden inte blev inventerade på enheter med Android 10.

VPP

Vi har optimerat importen av VPP-licenser.

En bugg som gjorde att man inte kunde koppla bort VPP-licenser med ’Disassociate VPP licenses’ är åtgärdad.

Stäng av/slå på funktioner

Det finns en ny rutin för att slå på/stänga av: bluetooth, internetdelning och data roaming. Markera enheterna i vyn ’Devices’ och välj sedan ’Actions>Commands>Manage features for selected devices …’.

Layout Commands

Vi har förbättrat layouten i vyn Commands genom att använda färgkoder, så att status på kommandona blir tydligare.

Information på låsskärmen

Fixat att informationen som skickas ut med ’Lock screen information’-konfigurationer blir rätt när man t.ex. byter namn eller grupp.

SIM-kortbyten

Vi har förbättrat loggning och hantering av SIM-kortbyten.