2019-04-03

4.8.17 är klar

DuoSTATION® MDM v4.8.17 innehåller nya funktioner, prestandaförbättringar och buggfixar. Här är de viktigaste av dem.

Optimeringar

Snabbat upp app-hanteringen och inladdningen i vyn ’Apps’ avsevärt.

Loggning

Förtydligat loggningen när en enhets position visas i Console.

Bättre loggning när konfigurationer flyttas och tas bort.

Buggfixar

Åtgärdat bugg som orsakade att man kunde se installerade appar som man inte hade behörighet att se.

Fixat bugg som gjorde att vissa %-variabler som användes i ’App settings’ inte översattes till sitt värde.

Fixat buggen som felaktigt bytte bakgrundsbild på flera enheter istället för enbart en enhet.

Ändrat så att kollen om en Android-enheten är rootad görs tidigare i enrollment-processen. Tidigare kunde en ny-enrollad enhet visas som ’rooted’ innan en ny inventering gjorts.

Åtgärdat bugg som gjorde att importen av AD-användare misslyckades om telefonnumret var tomt.

Fixat så att ‘Clear passcode’ numera fungerar på enheter med Android 8+. För att det ska fungera på redan enrollade enheter, uppmanar MDM-appen användaren att ange sitt lösenord för låsskärmen.

Konfigurationer

Shortcut

Vi har förlängt fältet för URL och nu går det att använda ’#’ i URL:en.

Hantering

Vi skickar nu ut konfigurationen till Android-enheter i samma ordning som för Apple-enheter. Dvs. först ’Restrictions’, ’Passcode policy’ och därefter övriga konfigurationer. Sist skickas appar ut.

Restrictions

Vi har ändrat så att ’Allow installing non-Play apps’ inte är tillåten som standard.

Allow debug mode’ är en ny restriktion för Android-enheter. Kräver att enheten är aktiverad som ’device owner’ och kör Android 7 eller senare.

Allow personal hotspot modification’ är tillagd för iOS-enheter. Kräver att enheten är supervised och kör iOS 12.2 eller senare.

Passcode policy

Vi har lagt till en inställning som stoppar att enheten kan använda appar och resurser som skickas ut av MDM om inte lösenordspolicyn följs. Kräver att enheten är aktiverad som ’device owner’ och kör Android 7 eller senare.

Om inte policyn följs, t.ex. lösenord saknas eller är för kort, kommer en uppmaning visas att ett nytt lösenord måste sättas och appar blir inaktiverade under tiden. Efter 5 min döljs apparna helt.

Dessutom pausas utskick av appar och andra konfigurationer när inte policyn följs.

Layout

Justerat layouten så att scrollbars inte visas i formulären i Console när man använder webb-läsaren i zoomat läge.

Managed Google Play

Vi har nu äntligen blivit klara med integrationen med det som kallas Managed Google Play (MGP). Det gör att det numera går att deploya appar från Google Play till Android-enheter utan att användaren måste konfigurera ett Play-konto på enheten. I samband med att enheten enrollas, skapar systemet ett konto på enheten som sedan används för att  skicka ut appar. Det krävs dock att MDM-appen blir aktiverad som en ’device owner’.

Förutom att kunna skicka ut appar smidigt, kan vi dessutom styra vilka appar som får installeras och vilka känsliga data som apparna får tillgång till.

Även genvägar till hemsidor och privata appar kan deployas till enheterna via MGP.

När MGP används installeras apparna inte av MDM-systemet utan av MGP. Även avinstallation och deployment av inställningar för appar utförs av MGP.

I dokumentet Kom igång med Managed Google Play finns information om hur ni kommer i gång med MGP.

App permissions

Ny konfiguration där man kan styra vilka behörigheter en app ges till känsliga data.

App settings

Nu visas automatiskt ett formulär med de inställningar som går att göra för en Android-app.

Dessutom fyller vi i med %-variabler för apparna Gmail och Outlook för att underlätta konfigurationen.

Import av appar

Nu håller systemet automatiskt informationen av appar uppdaterad. Detta utförs 2 ggr/dygn eller kan göras manuellt i vyn ’Apps’ via ’Actions>Google Play>Import/update app information’.

Andra ändringar i Console

Den nya kolumnen ’Google enterprise’ har lagts till i vyn ’Devices’.

I ’Device details’ visas status för MGP i Android-fliken.

MDM-appen

I MDM-appen kan man se om appen är en ’device owner’ och om ett ’managed Google Play’-konto har skapats.

Koppla enheter till en enterprise

För de enheter som redan har ’device owner’ aktiverat, kan MDM-systemet skapa MGP-konton från Console. Markera aktuella enheter i vyn ’Devices’ och välj ’Actions>Google>Assign enterprise for selected devices …’.

Välja tillåtna appar

Det finns möjlighet att styra vilka appar som ska visas på de enheter som är kopplade till MGP.