2019-01-29

4.8.16 är klar

DuoSTATION® MDM v4.8.16 innehåller nya funktioner, prestandaförbättringar och buggfixar. Här är de viktigaste av dem.

Uppdatera iOS

Nu är det möjligt att begära att iOS ska uppdateras på enstaka eller flera enheter. Det gör man genom att markera dem i ’Devices’ och sedan välja ’Actions>Commands>Schedule OS update on selected devices …’.

Android

Vi har uppdaterat MDM-appen för Android så att Android 9 stödjs.

I förra versionen la vi till funktioner för att visa information på låsskärmen för iOS-enheter. Nu kan man även göra det på Android-enheter.

Tekniken för att få in telefonnumret för enheten är ändrad. Nu behöver inte längre appen har åtkomst för att skicka SMS.

Byta bakgrundsbild

Nu går det att byta bakgrundsbild på flera enheter samtidigt genom att markera dem i ’Devices’ och välja ’Actions>Commands>Set wallpaper on selected devices …’. Det går att välja att ändra bakgrundsbild för både hemskärmen och låsskärmen eller en av dem.

App-hantering

I ’Apps’ har vi lagt till kolumnen ’VPP used’. Kolumnen visar hur många VPP-licenser som används av markerad grupp och undergrupper om ’Include subgroups’ är förkryssad.

Vi har tagit bort ’Also show installed apps and VPP licenses in parent groups’ i vyn ‘Apps’ eftersom man nästan alltid behövde kryssa för den.

Nu går det att länka in appar från Appstore/Play som är större än 2Gb.

Systemet förhindrar nu att appar gjorda enbart för telefoner blir installerade på surfplattor.

SCEP

Vi har lagt till stöd för att hämta och använda dynamiskt tilldelade certifikat via SCEP. Man hanterar SCEP-inställningar i vyn ’Certificates’. Därefter kan man välja att installera och använda ett certifikat via SCEP på samma sätt som ett uppladdat certifikat. Än så länge fungerar detta enbart på iOS.

Skapa först en SCEP-förfrågan i vyn ’Certificates’:

Därefter kan man använda SCEP i t.ex. en wifi-konfiguration:

Nya inställningar i DEP-profilen

Vi har lagt till inställningar i DEP-profiler så att det finns möjlighet att hantera nya steg i setup wizard för iOS 12: Add cellular plan, iMessage and FaceTime, Screen time och Software update.

Knox Container försvinner

Stödet för Knox Container är borttaget eftersom ingen använde funktionen och det är på väg att fasas ut av Samsung.

Koppla tags på flera objekt

Nu går det att markera flera användare eller flera enheter och sedan lägga till eller ta bort en eller flera tags.

API

Vi har lagt till funktion för att kunna skicka meddelande till enheter via API. Hör av er till oss för att få senaste versionen av API-dokumentationen.

Konfigurationer

Ny prioritering av konfigurationer

Gjort om ordningen av utrullningen av konfigurationer. Först installeras restriktioner och lösenordsregler. Därefter övriga konfigurationer. Sist app-installationer.

Exchange

Vi har lagt till möjlighet att använda OAuth i Exchange-konfigurationer för iOS.

Information på låsskärmen

Nu går det att använda ’Lock screen information’-konfigurationen för Android.

Restriktioner

Allow managed apps to write contacts to unmanaged accounts

Tillåter appar som installerats av MDM att ändra kontakter i konton som inte hanteras av MDM. Kräver iOS 12.1 eller senare. Standard är att denna inställning är inaktiverad.

Allow unmanaged apps to read contacts from managed accounts

Tillåter appar som inte installerats av MDM att läsa kontakter i konton som hanteras av MDM. Kräver iOS 12.1 eller senare. Standard är att denna inställning är inaktiverad.

Allow USB restricted mode

Hindrar att kunna hantera en enhet via USB-kabel. Kräver iOS 11.4.1 eller senare. Standard är att denna inställning är aktiverad.

Allow control center

Styr om man ska komma åt kontrollcenter när skärmlåset är aktiverat. Kräver iOS 7 eller senare. Standard är att denna inställning är aktiverad.

Allow notifications

Styr om notifieringar ska visas när skärmlåset är aktiverat. Kräver Android 5 eller senare. Standard är att denna inställning är aktiverad.

Allow notifications view

Styr om man ska komma åt vyn med notifieringar när skärmlåset är aktiverat. Kräver iOS 7 eller senare. Standard är att denna inställning är aktiverad.

Allow today view

Styr om man ska komma åt vyn med dagens uppgifter när skärmlåset är aktiverat. Kräver iOS 7 eller senare. Standard är att denna inställning är aktiverad.

Notifieringar

Vi har lagt till en ny konfiguration för att kunna styra hur olika appar får använda notifieringar.

Variabler

Utökat så att det nu går att använda variabler i alla konfigurationer.

Har lagt till variabeln %DEVICE_PHONE_NUMBER% som fylls i med enhetens telefonnummer.

Lista med alla variabler som man kan använda:

Variabel Förklaring
%USER_NAME% Användarens namn
%USER_EMAIL% E-postadress
%USER_PHONENUMBER% Telefonnummer (användare)
%USER_GROUP% Gruppnamn
%USER_COMPANY% Företag/organisation (användare)
%USER_DEPARTMENT% Avdelning
%USER_POSITION% Befattning
%USER_ACCOUNT_NAME% Inloggningsnamn
%USER_ACCOUNT_GROUP% Inloggningsgrupp
%DEVICE_DEVICE_NAME% Enhetens namn
%DEVICE_SERIAL_NUMBER% Serienummer
%DEVICE_PHONE_NUMBER% Telefonnummer (enhet)
%CUSTOMER_NAME% Företag/organisation (sajt)
%CUSTOMER_ID% Sajtens id

Google Play for Work

Vi håller på att integrera DuoSTATION MDM med Google Play. Detta är inte riktigt klart ännu och ska även godkännas av Google. Därför finns det vissa inställningar och menyval som är inaktiva i denna version.

När integrationen är klar kommer man bl.a. kunna installera appar från Google Play utan att användaren behöver ställa in ett Play-konto på enheten. Dessutom kommer det finnas möjlighet att styra vad appar får göra på enheten.

Zero-Touch Enrollment

När integrationen med Google Play är klar kommer man kunna enrolla enheter via Zero-Touch Enrollment (ZTE). ZTE är Googles motsvarighet till Apples DEP eller Samsung KME. Mer information om ZTE finns här.