2018-09-11

Version 4.8.14 är här

DuoSTATION® MDM v4.8.14 innehåller nya funktioner, prestandaförbättringar och buggfixar. Här är de viktigaste av dem.

Gruppering av taggar

Vi har lagt till en ny funktion för att gruppera taggar i sk. ’tag groups’. Det gör det möjligt att styra konfigurationer så att flera taggar måste vara kopplade till en enhet och/eller användare för att konfigurationen ska skickas ut.

Skapa först en ’tag group’ i vyn ’Tags’:

Sedan kan man koppla valfri konfiguration till denna tag group på samma sätt som en tag:

Tag grupper är märkta med texten ’(group)’ för se skillnad på en tag.

Ny rutin för att dela ut enheter

Vi har i samarbete med en kund tagit fram en ny rutin för att förenkla utdelning av enheter t.ex. inom skola.

Markera för de användare som ska bli tilldelade en enhet i vyn ’Users’. Välj sedan ’Actions>Assign devices to selected users …’:

Därefter kan man enkelt välja vilken användare som ska kopplas till enheten och även använda streckkodsläsare för serienummer eller IMEI.

Systemet plockar automatiskt bort inledande ’S’ på serienummer från Apple. Det finns också möjlighet att skicka ett wipe-kommando (om man har tillräcklig behörighet) i denna rutin i samband med att man kopplar enheten.

Aktivera ’device owner’ i KNOX Mobile Enrollment

Nu är vi godkända av Samsung för att kunna aktivera ’device owner’ direkt i KNOX Mobile Enrollment (KME). Kryssa för ’Enable this app as a Device Owner’ och välj sedan ’DuoSTATION’ i listan över godkända MDM-system.

Standard-läget är att alla appar som följer med (’bloatware’) inte visas. Det går att välja att dessa visas genom att välja ’Leave system apps enabled’. Om man väljer att inte visa dem, kan man enkelt plocka fram dem i efterhand genom att skapa en ’App blocking’-konfiguration och tillåta önskad app.

Förbättrad deployment och loggning

Vi har optimerat och förbättrat rutinen som avgör vilka appar som ska installeras. Och även förbättrat loggningen i den rutinen. Och den loggen kan man se i fönstret ’Device details’:

Visa information på låsskärmen

Nu går det att visa en text längst ner på låsskärmen. Det gör man genom att skapa en ny ’Lock screen information’-konfiguration i vyn ’Configurations’:

Informationen visas sedan längs ner på låsskärmen:

De variabler som för tillfället går att använda är:

Variabel Förklaring
%CUSTOMER_NAME% Sajtens företag/verksamhet.
%USER_NAME% Användarens namn.
%USER_EMAIL% Användarens e-postadress.
%USER_PHONENUMBER% Användarens telefonnummer.
%USER_GROUP% Användarens grupp.
%DEVICE_SERIAL_NUMBER% Enhetens serienummer.
%DEVICE_DEVICE_NAME% Enhetens namn.

Övriga nyheter och förändringar

Vi har fixat buggen som gjorde att MDM-appen för iOS visade ’Unknown device’.

Vi har åtgärdat felet som gjorde att lösenord med ÅÄÖ och specialtecken inte fungerade vid inloggning i samband med DEP-enrollment.

Vi har lagt till möjlighet att styra hur många minuter som får passera innan enheten kräver att man anger en kod för att låsa upp skärmlåset:

Vi har lagt till länkar på lämpliga ställen för att enklare komma åt Apple School Manager och den nya Apple Business Manager.