2018-05-29

Version 4.8.9

Version 4.8.9 kommer under denna vecka att publiceras för samtliga kunder.

Det enda som är nytt i denna version är att vi lagt till en ny flik i fönstret som visar information om en användare.

I fliken ’Log’, loggas när en användare blev skapad och alla förändringar som berör personuppgifter.

Vi loggar även när en användare tas bort ur systemet. Men det kan inte visas i denna flik eftersom användaren inte finns kvar.