2018-03-17

Version 4.8.7 är här

DuoSTATION® MDM v4.8.7 innehåller många nya funktioner, prestandaförbättringar och buggfixar. En del av dem är anpassningar för kommande iOS 11.3. Här är de viktigaste av dem.

Fler kolumner i vyn ’Devices’

Vi har lagt till fler kolumner som kan visas i vyn ’Devices’. De nya kolumnerna är:

Kolumn Förklaring
Phys. total Totalt lagringsutrymme.
Phys. free Ledigt lagringsutrymme.
Last enrollment Tidpunkt då enhet har enrollat/unenrollat.
MAC (bluetooth) MAC-adress för bluetooth.
OS update Den version av operativsystem som enheten kan uppdateras till (fungerar än så länge enbart för iOS).

Mer information i ’Device details’

I fliken med iOS-information, kan man se om det finns en tillgänglig uppdatering av iOS.

Hantering av appar

Nu hämtar systemet automatiskt mer information om appar. T.ex. om en app bara kan köras på 32-bitars operativsystem, om en app kan använda VPP-licenser på enhetsnivå och minimumkrav för operativsystem. Dessa värden kan visas i vyn ’Apps’ via ’Actions>Customize layout’.

Systemet kontrollerar numera om en app är kompatibel med enheten. 32-bitars appar installeras inte längre på iOS 11 eller senare, minimumkrav på operativsystemet måste uppfyllas och appar som är anpassade för enbart iPad installeras inte på iPhone.

Vi har snabbat upp och förbättrat hanteringen när man laddar upp Android-appar som in-house appar.

Nu har vi snyggat till formuläret för ’App settings’. Texten sidbryts inte längre och XML-strukturen visas färgkodad så att man tydligare kan se inställningarna.

Nya restriktioner

Vi har lagt till flera nya restriktioner:

Features

Allow keyboard spell check (iOS 8.1.3, supervised)

Allow keyboard auto correction (iOS 8.1.3, supervised)

Allow predictive keyboard (iOS 8.1.3, supervised)

Device management

Allow system update (Android)

Days to delay system update (iOS 11.3, supervised)

App management

Allow removing system apps (iOS 11.0, supervised)

Security settings

Allow user to modify bluetooth settings (iOS 10.0, supervised)

Allow user to create VPN configurations (iOS 11.0, supervised. Android, Samsung devices)

Classroom

Force students to automatically join classes (iOS 11.0, supervised)

Force students to request to leave classes (iOS 11.3, supervised)

Allow teacher to lock apps/device without prompting the student (iOS 11.0, supervised)

Allow teacher to observe screen without prompting the student (iOS 11.0, supervised)

Hantera/blockera webb-sidor

Vi har äntligen lagt till möjlighet att kunna blockera/tillåta olika webb-sidor. Än så länge fungerar detta enbart på iOS-enheter som är ‘supervised’. I nästa version kommer detta även fungera för Android-enheter.

Precis som med restriktioner och blockerade appar kan man på olika grupp-nivåer styra om en URL ska tillåtas eller inte. Om det finns en konfiguration där en URL är Blacklisted eller Whitelisted, aktiveras också det inbyggda vuxen-filtret på enheten.

Device Enrollment Program / Apple School Manager

Vi har förbättrat integrationen med DEP/ASM. Nu kan man se vilken typ av konto det är och även DEP-id.

Flera alternativ i DEP-profilen

I DEP-profilen har vi lagt till fler nya steg man kan välja att dölja eller visa:

Använd inloggning vid enrollment via DEP/ASM

Nu kan man styra om en inloggningsruta ska visas när man enrollar en enhet via DEP/ASM.

Eftersom denna inställning inte lagras i DEP/ASM, kan man ändra den i efterhand. Möjliga inställningar är:

Inställning Förklaring
No login Standard-läge. Ingen inloggning visas.
E-mail address only Inloggning visas. E-postadress ska anges som användarnamn i inloggningen. Eftersom ett lösenord måste matas in, kan valfri text matas in i lösenordsfältet.
Username & password Inloggning visas. Både användarnamn och lösenord måste anges. MDM autentiserar användaren som om användaren loggat in i Console. Om användarens login t.ex. ska autentiseras mot ett AD, så utförs den autentiseringskontrollen.

Android

Enrollment via Samsung KNOX Mobile Enrollment har förbättrats och gjorts lite enklare.

En genväg till MDM-appen skapas på startskärmen.

Viktiga buggfixar

Vi har åtgärdat buggen som gjorde att man kunde koppla en grupp som undergrupp till sig själv.

Nu försvinner inte kopplade ’tags’ på Android-enheter när man kör en wipe från systemet.

Optimeringar

Vi har snabbat upp hanteringen av kommandon och signeringen av konfigurationsdata.