2024-01-25

4.8.41 är klar

DuoSTATION® MDM v4.8.41 innehåller nya funktioner, prestandaförbättringar och buggfixar. Här är de viktigaste av dem.

Kopiera och markera serienummer

Nu kan man kopiera listor av serienummer i MDM som sedan kan klistras in på andra ställen. Samtidigt kan man kopiera serienummer från t.ex. en CSV-fil inläst till Excel och sedan markera upp enheterna i MDM.

Exempel 1:

Markera enheterna i vyn ”Devices” och välj ”Actions>Selection>Copy selected serial numbers”.
Välj sedan ut enheter i t.ex. Apple Business/School Manager genom att klistra in serienumren i sökrutan i vyn ”Enheter”.

Exempel 2:

Kopiera serienummer från ”App details”:

eller

Markera sedan enheterna med dessa serienummer i vyn ”Devices” med ”Actions>Selection>Selected devices by serial numbers …”:

Därefter kan man t.ex. köra kommandon eller koppla tags på samma sätt som om man markerat enheterna manuellt.

Säkerhet

Nu går det att även välja 6 siffror för den kod som skickas med SMS vid 2-faktorsautentisering:

Android

  • I ”Device details” visas certifikat installerade av MDM-systemet.

  • Lagt till stöd för Samsung Knox 37.

  • Lagt till möjlighet att förbättra kopplingen till Managed Google Play i enrollmentprocessen. Meddela oss om ni har problem med detta, så kan vi skruva på några parametrar.