2022-02-10

4.8.30 är klar

DuoSTATION® MDM v4.8.30 innehåller nya funktioner, prestandaförbättringar och buggfixar. Här är de viktigaste av dem.

Installera macOS

Vi förbättrar stödet för macOS ytterligare och nu kan man ominstallera, nyinstallera eller uppdatera macOS med DuoSTATION MDM. Välj i listan över macOS som datorn kan köra och om existerande data ska rensas från datorn.

I ”Device details” kan man starta en installation av macOS:

Om man väljer en äldre version av macOS än den som är installerad kommer automatiskt all existerande data att raderas. Om man väljer samma eller senare version av macOS än den som är installerad, kan man välja om existerande data ska raderas innan installation eller inte.

Följ sedan status på installationen i MDM-appen på macOS:

Vitlista appar

Nu kan man vitlista appar genom att först blockera alla appar och därefter skapa ”App blocking”-konfigurationer där man tillåter vilka appar som får användas. Detta är användbart för t.ex. enheter som används för särskilda ändamål som kassa eller inom hemtjänst.

Välj ”< All apps>” för att blockera alla appar: