2019-09-14

4.8.19 är här

DuoSTATION® MDM v4.8.19 innehåller nya funktioner, prestandaförbättringar och buggfixar. Här är de viktigaste av dem.

Apple TV

Vi har lagt till flera funktioner och inställningar för att man ska kunna hantera Apple TV bättre i DuoSTATION MDM.

Installera appar

Nu kan man installera/avinstallera appar på samma sätt som man gör med iPhone/iPad i systemet. Antingen genom att använda ’App installation’-konfigurationer eller med kommandona ’Deploy apps’/’Undeploy apps’ i vyn ’Devices’. För att kunna installera appar från Appstore måste VPP-licenser användas.

Söka och lägga till appar

Det fungerar på samma sätt att lägga till appar för tvOS som appar för iOS. En sak skiljer sig dock. Och det är att Apple slagit ihop appar för tvOS och iOS i Appstore. Det betyder att vissa appar som går att köra för tvOS ligger på samma rad som appen för iOS. Kolumnen ’Apple TV’ i vyn ’Apps’ indikerar om appen går att använda på en Apple TV eller inte. Enheter som enbart går att köra på tvOS, ligger på en egen rad med tvOS-symbolen.

Single app mode

Det går att använda ’Single app mode’-konfigurationer med Apple TV, så att man kan låsa enheten till att endast visa en app.

Blockera appar

Det går nu att blockera appar på Apple TV på samma sätt som på iPhone/iPad.

Systemuppdateringar

Nu går det att hantera systemuppdateringar på Apple TV. Funkar på samma sätt som för iOS.

Restriktioner

Det går också att använda restriktioner för Apple TV. Som vanligt markerar vi vilka restriktioner som gäller för respektive plattform:

Wifi

Nu går det att skicka ut inställningar för wifi till Apple TV.

Wipe

Man kan fabriksåterställa tvOS-enheter genom att markera enheten i ’Devices’ och sedan använda ’Actions>Commands>Wipe selected devices…’.

Optimeringar

Vi har gjort en del optimeringar för att framförallt snabba upp inläsning av data när man navigerar i gruppträdet.

Import av användare

Import av användare från ActiveDirectory / eDirectory sker ju via DuoSTATION. Nu har vi förbättrat den funktionen så att man kan göra ytterligare urval vilka användare som ska importeras. Det gör man genom att ange ett extra filter. Kontakta oss så hjälper vi er.

Vid varje import hämtas bara de användare som ändrats sedan den senaste importen. Ibland kan det vara bra att nollställa den tidpunkten, så att alla användare läses in. Det kan man nu enkelt göra med en kryssruta.