2017-02-22

SBKF väljer DuoSTATION MDM

Kommunalförbundet SBKF väljer DuoSTATION MDM för att hantera och säkra upp valda delar av deras mobila enheter.