2019-12-20

Orkla utvidgar sitt engagemang för DuoSTATION MDM ytterligare

Orkla Confectionery & Snacks och Orkla Foods Sverige är sedan tidigare kunder till DuoSTATION MDM.

Nu väljer Orkla Care  också att säkra upp och hantera sina mobiltelefoner och surfplattor i sin mobila IT-miljö med DuoSTATION MDM.

« »