2015-12-20

Nya kunder

Vi välkomnar Mekanotjänst, Ljusnarsbergs kommun och Lindesbergs kommun som nya kunder som bl.a. ska använda DuoSTATION för att sköta inventering, licenshantering, dokumentation och helpdesk.

I och med tillskottet av Ljusnarsbergs kommun och Lindesbergs kommun, har vi nu 9 av 12 kommuner i Örebro län.

« »