2017-12-19

Halmstads Fastighets AB väljer DuoSTATION

Halmstads Fastighets AB väljer DuoSTATION för att inventera och dokumentera sin IT och för sin helpdesk.