2023-03-14

4.8.37 är klar

DuoSTATION® MDM v4.8.37 innehåller nya funktioner, prestandaförbättringar och buggfixar. Här är de viktigaste av dem.

Förändringar i Managed Google Play

Google har gjort om sitt API som vi använder för att kommunicera med funktioner i Managed Google Play. Vi har gjort vårt bästa för den övergången ska ske så smidigt som möjligt.

Dessa är de viktigaste skillnaderna:

  • Appar behöver inte längre godkännas av administratören för att kunna installeras.
  • Synliga appar i Play-appen är antingen alla appar eller de appar som hanteras av MDM.
  • Man väljer hur appar ska uppdateras i respektive ”App installation”-konfiguration.

Styr vilka appar som ska visas i Play

I Play-appen kan antingen alla eller hanterade appar visas. Hanterade appar är de appar som hanteras av MDM-systemet.

Styr vilka appar som ska visas i Play-appen genom att markera enheten/enheterna i ”Devices” och sedan välja ”Actions>Google play>Select available apps for selected devices …”.

Kolumnen ”Play apps” i vyn ”Devices” visar antingen ”All” eller ”Managed”.

Styr hur appar ska uppdateras

  • Default betyder att enheten bl.a. måste vara ansluten till wifi samtidigt som enheten laddas för att appen ska uppdateras.
  • High priority innebär att appen uppdateras i samband med att utvecklaren publicerar en ny version på Play.
  • Postponed gör att appen inte uppdateras förrän tidigaste inom 90 dagar.

Mer info om vad som gäller finns här.

Hantering av appar

Vi har lagt till möjlighet att även se pågående app installationer/uppdateringar ”App details”:

Nu går det också att skicka ut inställningar till appar för enheter som kör macOS 11+ eller tvOS 10.2+:

Tidigare gick det att installera inhouse-appar på macOS-enheter. Nu kan man även installera/uppdatera appar genom att använda ”App installation”-konfigurationer:

Genvägar

Vi har lagt till möjligheten att välja vilken webbläsare som ska användas, samt att göra genvägar valfria:

Då kan användarna välja att lägga till genvägar via MDM-appen:

Systemuppdateringar

Vi har gjort det möjligt att kunna styra systemuppdateringar för Android-enheter på ett bättre sätt. Samtidigt har vi gjort hanteringen tydligare för Apple-enheter: