2021-06-21

4.8.28 är klar

DuoSTATION® MDM v4.8.28 innehåller nya funktioner, prestandaförbättringar och buggfixar. Här är de viktigaste av dem.

Android

Android 12

Vi har anpassat systemet så att det är kompatibelt med kommande Android 12.

Förbättrad registrering via Knox Mobile Enrollment

Vi har lagt till stöd för den nya typen av registrering till MDM som finns i Knox Mobile Enrollment (KME).

Om man använder inställningen ovan integreras registrering till MDM via KME på ett bättre sätt.

Konfigurationer

Mail-konton med IMAP/POP

Nu har vi lagt till stöd för att konfigurera mail-konton som kommunicerar via IMAP/POP/SMTP:

App notiser för macOS

Nu kan man styra app-notiser för macOS-appar:

Versionsnummer

Vi har ändrat systemet så att konfigurationens versionsnummer inte räknas upp om man ändrar enbart kopplade taggar eller i filtret på konfigurationerna.

Konfigurationens versionsnummer kommer endast räknas upp om man ändrar själva konfigurationen.

Optimering av kommandon

Kommandon för att lägga till/ändra/ta bort konfigurationer skapas inte längre direkt om man använder inställningen ”Update and deploy configurations directly” OCH om det finns köade inventeringskommandon. Dessa kommandon kommer ändå skapas i samband med att den köade inventeringen utförs.